Hoofdpagina » Winkel » Herroepings- of annuleringsrecht Uw klantgegevens  |  Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen   
Informatie
Bedrijfsgegevens / Openingsuren
Werkwijze / Voorwaarden
Herroepings- of annuleringsrecht
Site Map
Producten
Volledige Systemen
Notebooks
Processoren
Moederborden
Geheugen / USB sticks
Beeldkaarten
Harddisks / SSD
Geluidskaarten
CD - DVD - FDD - BLU-RAY
Behuizingen
Beeldschermen
Toetsenbord - Muizen - Joysticks
Hoofdtelefoons
Luidsprekers
Webcam / Digitale Camera's
CPU - Coolers
Voedingen
TV kaarten - Video
Ventilatoren - Accs
Netwerk
Printers/Scanners
Software
Diensten - Assemblage
Fabrikanten

Herroepings- of annuleringsrecht

Voorwaarden en uitoefening van het verzakingsrecht voor particulieren (bij levering).

Art. 47. 1. Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Onverminderd de bepalingen van artikel 48, 2, tweede streepje, kunnen aan de consument, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden. Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in : - voor de goederen, te rekenen van de dag na de levering aan de consument, wanneer aan de informatieverplichtingen bedoeld in artikel 46, 1, voldaan is; - voor de diensten, te rekenen van de dag na het afsluiten van de overeenkomst of vanaf de dag waarop aan de informatieverplichtingen bepaald in artikel 46, 1, voldaan is, zo daaraan werd voldaan na het afsluiten van de overeenkomst, mits de termijn de in 2 vermelde termijn van drie maanden niet overschrijdt. Wat de naleving van de herroepingstermijnen betreft, wordt de kennisgeving als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden vr het verstrijken van de termijn. 2. Wanneer de onderneming niet heeft voldaan aan de verplichtingen bepaald in artikel 46, 1, is de herroepingstermijn drie maanden. Deze termijn gaat in : - voor de goederen, te rekenen van de dag van levering aan de consument; - voor de diensten, te rekenen van de dag waarop de overeenkomst werd afgesloten. Indien binnen deze termijn van drie maanden de inlichtingen bedoeld in artikel 46, 1, verstrekt zijn, begint de termijn bedoeld in 1 te lopen de dag na de ontvangst van de inlichtingen. Voor de goederen die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende leveringen beginnen de herroepingstermijnen te lopen de dag na de eerste levering. 3. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht waarin voorzien is in 1 en 2, is de onderneming gehouden tot terugbetaling van de door de consument gestorte bedragen, zonder kosten. Deze terugbetaling moet plaatsvinden ten laatste binnen de dertig dagen die volgen op de herroeping. 4. Tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, kan de consument het herroepingsrecht waarin 1 en 2 voorzien niet uitoefenen voor overeenkomsten : 1 betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vr het einde van de in 1 bedoelde herroepingstermijn; 2 betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen; 3 betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken; 4 betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines; 5 voor diensten voor weddenschappen en loterijen; 6 betreffende de levering, op de woon- of verblijfplaats of de werkplek van de consument, van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik door frequent en op gezette tijden langskomende bezorgers. Ingeval de onderneming de consument niet overeenkomstig artikel 45, 6 verwittigd heeft van de ontstentenis van een herroepingsrecht, beschikt de consument over het herroepingsrecht bedoeld in 2.

Volgende
Snel producten zoeken
 

Uitgebreid zoeken
Winkelwagen Meer
Uw winkelwagen
is leeg
Nieuwe producten Meer
MSI N610-2GD3H-LPL 2GB PCI-E Silent
MSI N610-2GD3H-LPL 2GB PCI-E Silent
45.72

Alle prijzen onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.  Copyright © 2014 Com Technology bvba  Antwerpsestraat 97-99 , 2850 Boom (Antwerpen) , Belgie  -  Ondernemingsnummer 0465.847.448
Tel. 03/8805310  Fax. 03/8805319  E-mail. info@comtechnology.be   - Openingsuren: dinsdag,woensdag,vrijdag: 12.30-18.00  zaterdag: 10.00-14.00