Inloggen Inloggen
Uitgebreid Zoeken zoeken
Klantenservice
Algemeen Privacy Beleid

Dit privacybeleid geeft u uitleg over hoe wij de informatie die wij van u tot onzer beschikking krijgen, gebruiken en tevens beschermen.

Door het bezoeken en/of gebruik maken van de aangeboden diensten op onze website, geeft u toestemming tot het opslaan en gebruiken van de informatie die wij van u tot onze beschikking krijgen.

Wanneer u uzelf registreert op onze website, wordt u gevraagd om informatie te geven over uzelf zoals naam en contactgegevens. Deze zal worden opgeslagen in een centrale database, zodat u kan beschikken over een eigen account waarmee u telkens kan inloggen. We kunnen ook informatie opslaan over uw gebruik van de website en de informatie over u die wij halen uit de berichten die u plaatst op de website evenals de e-mails die u naar ons verzendt.

U heeft het recht om de informatie te zien die wij hebben van u en om ons te vragen om aanpassingen te doen om er zeker van te zijn dat de informatie accuraat is en up-to-date. Als u hiervan gebruik wenst te maken, neemt u dan contact met ons op.

Gegevens die door u zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven tenzij er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Wij treffen maatregelen om uw informatie te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang en tegen illegale verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging en beschadiging.

We zullen uw informatie bewaren gedurende een redelijke periode of voor zolang als de wet dit voorschrijft.

Cookies

Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die op de computer worden opgeslagen.

Tenzij u heeft laten weten dat u hier bezwaar tegen heeft, zal ons systeem cookies naar uw computer sturen wanneer u gebruik maakt van de website.

Cookies maken het makkelijker voor u om in de toekomst in te loggen op of gebruik te maken van de website. Cookies geven ons ook de mogelijkheid tot het monitoren van het dataverkeer en de inhoud van de website voor u te personaliseren.

U kunt uw computer instellen tot het verwerpen van cookies maar wanneer u dat doet, bent u niet in staat om gebruik te maken van sommige functies op de website.

Cookies kunnen gemakkelijk verwijderd worden van de pc via de browser.